KASET KALIP

Kaset döşeme, pratikte her bir açıklığı 8-9 metrenin (tabi bu rakamlar proje durumuna ve yüklere göre değişiklik gösteren) üzerinde olan döşemelerin kendi yüklerini ve üzerlerindeki yükü taşımaları için dizayn edilen döşemelerdir. Nervürlü döşemelerde var olan dişler tek doğrultuda iken, kaset döşemelerde bu nervürler iki boyutta da mevcuttur, yani bir kaset döşemede her iki doğrultuda da uzanan kirişler teşkil edilmiş olur. Bu kirişlerin ölü ve hareketli yükleri taşıyıp ana çerçevede bağlı bulundukları kirişlere aktarmak gibi önemli vazifeleri vardır.

NERVÜR KALIP

Betonarme yapılarda, düzlemi boyunca sabit kalınlıklı olarak teşkil edilemeyecek kadar büyük açıklıklı döşemelerde uygulanan nervür sistemi. Pratik olarak, döşeme açıklığı 5-6 metreden fazla olunca, döşeme boyunca 60-70 cm. arayla 15-20 cm kalınlığında küçük kirişler yapılır, böylece hem döşemenin taşıma gücü artar, hem de bu nervürler bağlı oldukları çerçeve kirişlerine yükü sağlıklı bir biçimde aktarırlar. Bu tür döşemelere okul, hastane gibi hareketli yükleri ve açıklıkları fazla binalarda karşılaşabilirsiniz.